Emisije / Srbija je Evropa

Srbija je Evropa

Novi serijal ekonnews ima zajednički naslov „Srbija je Evropa.“ U okviru zajedničke teme tri tridesetominutna TV magazina predstavljamo ljude, teme, trendove i probleme koji su povezani sa evropskim integracijama Srbije. Predstavljamo teme poput lansiranja novog takozvanog start up preduzeća, složene tehnološke projekte pod pokroviteljstvom EU fondova, najteže aspekte zaštite životne sredine, probleme u odbrani osnovnih ljudskih prava, uvođenje digitalizacije i mnoge druge aktuelnost koje su od neizmerne važnosti za društveni život u Srbiji a direktnosu ili indirektno povezane sa uklapanjem Srbije u evropsku zajednicu, njena pravila, zakone i trendove.

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

Serbia Is Europe

The Ekonnews new serial has joint title “Serbia is Europe“. Under the theme of three 30 minutes TV magazines we present people, subjects, trends and issues related to the European integrations of Serbia. We are talking about start up business initiatives, or EU funded complex projects dealing with new technologies. We cover the most difficult aspects of environment protection, or human rights issues. We present news about digitalization of TV signal, and many other actualities essentially important for our social life and directly or indirectly related to EU integrations of Serbia and its rules, law and trends.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.