Emisije / Srbija iznad mitova i stereotipa

TV serijal Šira slika: Srbija iznad mitova i stereotipa

U svakodnevnom i javnom životu, u medijskoj i običnoj komunikaciji, u raspravama i u afektima- sve u svemu kad god nam to padne na pamet, neumereno koristimo stereotipe. Zašto je to tako i u kojim situacijama stereotipi postaju prepreka razumnom sagledavanju stvarnosti? Na koji način stereotipima prikrivamo činjenice i istine u društvu i u kom trenutku oni postaju opasni po zajednicu i pojedince? U novom serijalu emisija Šira slika bavimo se ulogom stereotipa u srpskoj politici, religiji i kulturi, ljudskim pravima i slobodama i egzistencijalnom položaju žena i manjina.

O stereotipima, predrasudama i njihovim posledicama govore: Dragan Todorović (sociolog), Miroslav Keveždi (filozof), Andrej Čikala (teolog- Centar za istraživanje religije, politike i društva), Aleksandar Radić (vojni analitičar), Vlade Radulović (Atlantski savet Srbije), Vladimir Trapara (Institut za međunarodnu politiku i privredu), Srđan Milošević (istoričar), Sonja Stojanović- Gajić i Katarina Đokić (Beogradski centar za bezbednosnu politiku), Dubravka Valić (Novosadska novinarska škola), Jovanka Matić (Institut za društvene nauke), Irina Milutinović (Institut za evropske studije), Igor Novaković (Centar za međunarodne i bezbednosne poslove- ISAC fond), Željko Stanetić (Vojvođanski građanski centar), Tatjana Đukić (Media i reform centar Niš), Zoran Jovanović (komunikolog), Valentina Aleksandrović (Ženski razvojni centra Niš), Radoslava Aralica i Biljana Grek (Zrenjaninski edukativni centar), Nenad Stojanović (Proaktiv), Snežana Ilić (Centar za razvoj civilnog društva), Nadežda Satarić (Amity), Vesna Ćerimović, Natalija Ignjac i Zorica Šurlan (Udružnje Roma Novi Bečej) i Marija Nišić, Branka Gajić i Iva Bekić (Softbol asocijacija Singidunum).

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

Wider Picture: Serbia Beyond Myths and Stereotypes

We use stereotypes excessively, both in everyday and public life, both in media and in normal communication, as well as in discussions and in affects. We actually use them whenever we want to basically. Why is that so and in what situations stereotypes become an obstacle to a reasonable view of reality?

How do stereotypes conceal the facts and truths in society and at what point they become dangerous to the community and individuals? In the new series of "Wider picture" we are dealing with the role of stereotypes in Serbian politics, religion and culture, human rights and freedoms and the existential position of women and minorities.

Speaking about stereotypes, prejudices and their consequences : Dragan Todorović (sociologist), Miroslav Keveždi (philosopher), Andrej Čikala (Theologist - Research Center for Religion, Politics and Society), Aleksandar Radić (Military Analyst), Vlade Radulović (Atlantic Council of Serbia) , Vladimir Trapara (Institute for International Politics and Economy), Srđan Milošević (historian), Sonja Stojanović-Gajić and Katarina Đokić (Belgrade Center for Security Policy), Dubravka Valić (Novi Sad School of Journalism), Jovanka Matić (Institute for Social Sciences) Irina Milutinović (Institute for European Studies), Igor Novaković (Center for International and Security Affairs - ISAC Fund), Željko Stanetić (Vojvodina Civic Centre), Tatjana Đukić (Media and Reform Center Niš), Zoran Jovanović (communicologist), Valentina Aleksandrović (The Women Development Center), Radoslava Aralica and Biljana Grek (Zrenjanin Educational Center), Nenad Stojanović (Proaktiv), Snežana Ilić (Centre for Development of Civil Society), Nadežda Satarić (Amity), Vesna Ćerimović, Natalija Ignjac and Zorica Šurlan (Association of Roma Novi Bečej) and Marija Nišić, Branka Gajić and Iva Bekić (Softball Association of Singidunum).


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.