Emisije / Regionalna saradnja na zapadnom Balkanu

TV serijal Šira slika: Regionalna saradnja na zapadnom Balkanu

Projekat Regional Cooperation in the Western Balkans obuhvata televizijsku produkciju tri polučasovne emisije TV serijala „Šira slika.“ U prvoj emisiji bavili smo se glavnim aspektima evrointegracija koje su jedini politički proces zajednički za region jer sve zemlje u regionu, formalno teže članstvu u EU. Politička inicijativa nazvana Berlinski proces koji bi trebalo da povezuje zemlje Zapadnog Balkana u konkretnim projektima je jedna od podtema evrointegracija. Složeni problemi poput stanja ljudskih prava u zemljama regiona ili pitanja tranzicione pravde koje ima malo ili je uopšte nema, to je takođe deo prve emisije. Koliko je po mišljenju analitičara i eksperata region bezbedan, bavimo se i ovim pitanjem.

Ko su ljudi i organizacije koje uz veliki trud s vremena na vreme pokušavaju da naprave kakav takav kontakt između građana Srbije i Kosova, i to su segmenti prve emisije.

U drugoj emisiji pitali smo naučnike na koji način sarađuju, a iz njihovih odgovora dobili sliku o tome zašto je u nauci nemoguće funkcionisati lokalno. Naši sagovornici iz sveta nauke i vrhunske tehnologije pokazuju da se veze i projekti grade u međusobnom dopunjavanju znanja i da se na svetske naučne fondove može računati samo uz međunarodno povezivanje. Dakle, u ovim oblastima je i region ekstremno tesan. Pogranična saradnja Srbije i susednih zemalja, odnosno građana i organizacija iz pograničnih područja u kojima žive milioni ljudi takođe je naša tema. Pogranična saradnja koja najvećim svojim delom počiva na fondovima EU, ali joj doprinose i lokalni budžeti do sada je donela ogromne koristi susednim zemljama na polju infrastrukture, kulture, nauke, turizma, i t.d, i to je razlog zašto smo u ovoj emisiji nastojali da je učinimo vidljivijom. O njoj se nažalost ne zna dovoljno.

Treća emisija u prvom planu predstavlja ljude, organizacije i događaje koji veze stvaraju u oblasti književnosti, arheologije i turizma. Drugi glavni fokus finalne emisije serijala „Šira slika“ je povezivanje u sferi ekonomije i preduzetništva, posebno ženskog i inovativnog preduzetništva.

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

Wider Picture TV serial: The Regional Cooperation in the Western Balkans

The Regional Cooperation in the Western Balkans is a TV production consisting of three half-an-hour episodes that form a serial entitled a “Wider Picture”. In the first episode we dealt with the main aspects of Euro-integrations which is the only common political process which includes all countries in the region as they all formally aspire to the EU membership. The political initiative like the Berlin Process is expected to unite all countries of the Western Balkans in one special project and this strategy is one of the Euro-integration sub-theme. The complex issues that countries of the region face like human rights and transition justice, which is in fact minimal or non-existing, are the theme of our first episode. We also deal with the issue of the regional security, so we interviewed the analysts and experts from the field.

Who are the people and organizations managing with the great efforts to achieve, from time to time, at least some contacts between the citizens of Serbia and those in Kosovo we present in one segment of the first episode.

In the second episode we interviewed scientists to find out how they manage to cooperate with their colleagues across borders and their answers illustrate why it is impossible to function locally in the field of science. Our guests from the field of science and high technology show that connections and projects are being created through the exchange of knowledge and that applying for some of the international scientific funds can be successful only via the international cooperation network. Hence, in these fields the region as such is extremely limited. The cross-border cooperation between Serbia and the neighboring countries i.e. citizens and organizations from the cross-border zone whose population reaches several million inhabitants is also one of our theme. The cross-border cooperation that actually depends on the EU funds, though local budgets also contribute to it, has so far proved to be of the great benefit to the neighboring countries in the field of infrastructure, culture, science, tourism, etc. and in this episode, we tried to make it more observable. Regrettably, it must be said that not much has been known so far about this cooperation.

The third episode brings into the first plan people, organizations and events that create connections in the field of literature, archeology and tourism.

The other focus of the final serial “Wide Picture” are connections established in the sphere of economy and entrepreneurship, especially women’s one, and innovative entrepreneurship.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.