Emisije / Sloboda medija – opstanak

TV serijal “Šira slika” – Sloboda medija – opstanak

GProjekat Medijske slobode: ugroženi slobodni mediji bavi se uslovima u kojima mediji i novinari rade u Srbiji. Osnovne obeležje tih uslova je pad medijski sloboda, politički i finansijski pritisci, nesiguran egzistencijalni položaj novinara i ograničen domet nepristrasnih informacija koje dopiru do građana. Pad medijskih sloboda u Srbiji regitrovan je i u izveštajima svetskih medijskih organizacija i u izveštajima EU institucija. S druge strane, medijsku scenu u Srbiji obeležava i upornost i opstanak samostalnih redakcija i novinara koji uprkos velikim pritiscima ipak profesionalno rade svoj posao i veruju u interes javosti da sazna bitne informacije. Na tom putu imaju mnogo prepreka, ali ima i nečeg što im ide na ruku. Na njihovoj strani su i neke nove perspektive za samostalno finansiranje, rad i razvoj nezavisnih redakcija, i o njima, pored mnogo drugih tema, posebno govorimo u ovom sereijalu posvećenom medijima.

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

TV Serial Wider Picture – Media Freedom - Survival

The project Media Freedom: Free Press Under Siege deals with conditions in which the media and journalists work in Serbia.The main characteristics of these conditions include a decline of the media freedoms, political and financial pressures, the insecure existential position of journalists and the limited range of objective information that can reach citizens. The decline of media freedoms in Serbia is also registered in the reports of the international media organizations as well as in reports of the EU institutions.

On the other side, the media scene in Serbia characterizes a persistency and survival of the independent editorial offices and journalists who in spite of the great pressure still manage to perform their work profesionally and who believe that it is in the public interest to offer essential information. These journalists face many obstacles in their work but there is a certain hope that may help them in their efforts i.e. there are some new perspectives of individual financing of work and development of the independent editorial offices. This is a possibility to which we pay a special attention in our TV serial dedicated to the media.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.