Media konsalting

Većina kompanija ili organizacija u svom svakodnevnom radu ali i u kriznim situacijama, danas ima potrebu da komunicira sa javnošću. Pojavljuju se novi mediji a kanali komunikacije se neprestalno menjaju, postaju brži i efikasniji.

Agencija Keyconnection Media pomaže svojim klijentima da: lako i brzo razumeju trendove u medijima i oglašavanju, definišu sliku koju žele da profilišu u javnoj sferi i svoje potrebe kao i načine kako da ih u medijima zadovolje, racionalno i efektno iskoriste svoje budžete.

Angažmani mogu biti kratkoročni i dugoročni.