Emisije / Evropske integracije

Serijal „Šira slika“: Šta Srbija radi pred vratima Evropske unije?

TV serijal “Šira slika” ovom prilikom se bavi evropskim integracijama Srbije. Svoju proevropsku orijentaciju i političku volju da postane članica EU Srbija je iskazala još 2000. godine posle demokratskih promena. Tadašnja slika u društvu i prognoze izgledale su dosta pozitivno i euforično. Izgledalo je da su političke elite i društvo usaglašeni, a predviđanja su govorila da će Srbija postati članica zajednice evropskih zemalja 2007. godine. Nakon ove, pominjala se 2014. godina, kada je takođe prema optimističnim predviđanjima na stogodišnjicu Prvog svetskog rata, Srbija sa ostalim balkanskim zemljama trebalo da postane članica Evropske unije. Posle sporog napredovanja na ovom putu, danas se niko ne usuđuje da pravi prognoze dalje od onog što će se dešavati sledeće godine. Ipak, sagovornici “Šire  slike” kažu da je put Srbije u EU spor ali dostižan i da će sve zavisiti od primene zakona koje relativno lako prilagođavamo ali ih tako promenjene neefikasno i teško primenjujemo.

Ne vraćajući se previše u prošlost serijal Šira slika nastoji da odgovori na pitanje gde se na putu evrointegracija Srbija nalazi u ovom trenutku i šta su njeni neposredni zadaci u bližoj budućnosti.

Za “Širu sliku” govore: Tanja Miščević (šef Pregovaračkog tima za pristupanje Evropskoj uniji), Nebojša Lazarević i Dušan Protić (stručnjaci Centra za evropske poslove), Sanda Šimić (koordinator Kancelarije za evropske integracije), Marinika Tepić (predsednica Odbora za evropske integracije Vlade Srbije), Nada Satarić i Vlade Satarić (ekperti za socijalna pitanja u organizaciji Amity), Nataša Đereg (expert za pitanja zaštite životne sredine iz organizacije Cekor), Snježana Mitrović (Arhus centar Subotica), Aleksandar Popov (Centar za regionalizam Novi Sad), Duško Vuković (potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije), Nebojša Atanacković (predsednik Unije poslodavaca Srbije), Sanja Kojić Mladenov (direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine), Danica Jovanović (Udruženje Roma Novi Bečej), Dragan Popović (Centar za praktične politike), Milan Antonijević (YUCOM), Maja Stojanović (Građanske inicijative), Ivan Đurić (YIHR), Bojana Ružić (Centar za demokratiju), Nikolina Pupavac i Jelena Petrov (Regionalna razvojna agencija Bačka), Dušan Kokot (Udruženje za zaštitu potrošača Begej- Zrenjanin), Ivana Sabo (Poslovni inkubator Novi Sad), Vladimir Nikić (Evropska mreža preduzetništva), Goran Papović (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača), Anka Lolesku (koordinator kancelarije za prekograničnu saradnju u Temišvaru), dr Mihaela Moldovan dr Oprea Olimpia Oprea (bolnica DR Popescu Temišvar), Tibor Moldvai ( Institut za evropske poslove), Stanka Parać Damjanović (Centar lokalne demokratije Subotica).

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

TV serial ‘A Wider Picture’: Knocking on EU’s Door

TV serial ‘A Wider Picture’ in its three episodes deals with the European integrations of Serbia. Its pro-European orientation and political will to become a member of EU, Serbia declared in 2000, following its democratic changes. The picture of society and the future prognoses seemed positive and euphoric. It looked as if Serbia’s political elite and society in general were in accord and there were indications that Serbia would become a member of the community of European states by 2007. However, as it hadn’t happened, the next year that was referred to in realization of the above membership was 2014, the year in which the 100th anniversary of WW1 was to be marked and, according to the optimistic expectations, the one in which Serbia and other Balkan countries would become the members of the European Union. In view of a rather sluggish progress on the road to EU, none would today dare to make any guesses beyond the next year. However, the guests of ‘A Wider Picture’ say that the road of Serbia to EU is slow but within reach and that all will depend on applying laws which we have relatively quickly adjusted but in applying them we are still inefficient and struggling with difficulties.

Not going too far into the past, ‘A Wider Picture’ serial endeavors to get the answer where Serbia stands today on its road to the European integrations and what are its key tasks in realizing this goal in the near future.

The experts we interviewed for ‘A Wider Picture’ were Tanja Miščević (Head of the Negotiating Team for Accession to the European Union), Nebojša Lazarević and Dušan Protić (Experts from the Center for European Affairs), Sandra Šimić (Coordinator at the Office for European Integration), Marinika Tepić (The Chairwoman of the European Integrations Committee of the Government of Serbia), Nada Satarić and Vlade Satarić (Experts for the Social Issues in the Amity Organization), Nataša Djereg (Expert for the Environment Protection from the Čekor Organization), Snježana Mitrović (Subotica Arhus Center), Aleksandar Popov (Novi Sad Center for Regionalism), Duško Vuković (Vice President of the Association of Independent Trade Unions of Serbia), Nebojša Atanacković (President of the Union of Entrepreneurs of Serbia), Sanja Kojić Mladenov (Director of the Museum of Contemporary Art of Vojvodina), Danica Jovanović (The Roma Association, Novi Becej), Dragan Popović (Center For Practical Policy), Milan Antonijević (YUCOM), Maja Stojanović (The Civic Initiatives), Ivan Djurić ((YIHR), Bojana Djurić (Center for Democracy), Nikolina Pupovac and Jelena Petrov (Regional Development Agency, Backa), Dušan Kokot (Consumer Protection Association, Begej – Zrenjanin), Ivana Sabo (Novi Sad Business Incubator), Vladimir Nikić (European Entrepreneurs Network), Goran Papović (National Organization for Consumer Protection), Anka Lolesku (Coordinator of the Office for Cross-border Cooperation CBS in Temisoara), Dr Mihaela Moldovan, Dr Oprea Olimpia Oprea (Hospital Dr Popescu, Temisoara), Tibor Moldvai (Institute of the European Affairs), Stanka Parać Damjanović (Center For Local Democracy, Subotica.)


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.