Emisije / E-Srbija

TV serijal Šira slika: E-Srbija

Zbog velikog izvoza, suficita i godišnjeg rasta, industrija softvera u Srbiji probudila je u poslednje dve godine optimizam javnosti, medija i vlasti. Običnoj većini postalo je jasno da se uspeh softverske industrije može preliti na celo društvo i privredu. Predstavnici IT zajednice poslovično oprezni i umereno optimistični podsećaju da se to može desiti samo pod određenim uslovima koje u Srbiji tek treba stvoriti. U serijalu Šira slika preko 50 sagovornika govori o razvoju IT industrije, digitalizaciji Srbije, inicijativama Vlade, digitalnoj pismenosti i ekonomiji znanja u doba kada analogni svet odlazi u istoriju.

TV serijal Šira slika istražuje digitalni razvoj Srbije- potencijale IT industrije da bude novi nosilac domaće ekonomije, reforme elektronske uprave, obrazovanje i mnoge druge aspekte digitalne transformacije.

I EMISIJA

II EMISIJA

III EMISIJA

TV serial The Wider Picture: E-Serbia

The software industry in Serbia have evoked a certain optimism within the public, as well as the media and the government in the last two years with its great export, surplus and annual growth. It became clear to the vast majority that the success of the software industry has potential to overflow the whole society and economy. Representatives of the IT community, in a careful and a moderately optimistic ways remind us that this can happen only under the certain conditions that Serbia is only about to create. ’’The Wider Picture’’ TV serial hosts over 50 speakers explaining the development of the IT industry, digitalization of Serbia, the Government’s initiatives, digital literacy and economy of knowledge in the time when the analog world is becoming a part of history.

The Wider Picture/ E-Serbia documentaries explore the subject of digital development in Serbia - IT industry as potential pillar of a new Serbian economy, E-government reforms, education, and many other aspects of digital transformation.


Ovaj program je finansijski podržala Američka ambasada u Beogradu.